PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

»Osvojite najbolj gladko nagrado«

I. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Osvojite najbolj gladko nagrado« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Hermosa d.o.o., Planinska 25, 8290 Sevnica (v nadaljevanju: organizator).
Medijski pokrovitelj nagradne igre je radio1.si, katere upravitelj je Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana.

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra »Osvojite najbolj gladko nagrado« traja od vključno torka, 13.11.2018 do vključno torka, 20.11.2018.

III. Definicije pojmov

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri »Osvojite najbolj gladko nagrado«. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani nomasvello.si ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre.

IV. Sodelovanje v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili.
V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije in v času trajanja nagradne igre izpolni prijavnico, s katero se prijavi za sodelovanje v nagradni igri.

Prijavnica bo v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://nomasvello.si/nagradna-igra-radio-1-2018/ .

Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno pravilno odgovoriti na zastavljeno vprašanje ter na spletno prijavnico pripisati osebne podatke: ime in priimek, e-poštni naslov in ime centra, za katerega se udeleženec odloči oziroma mu najbolje ustreza.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP-2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od soorganizatorjev ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Soorganizatorja sta v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosta vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

V. Postopek izbora nagrajenca

Žrebanje 33 nagrajencev bo potekalo v petek, 23.11.2018 s strani organizatorja.
Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Objava nagrajencev

Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni stran https://nomasvello.si/nagradna-igra-radio-1-2018/ .

VII. Nagrada in prevzem nagrad

Organizator nagradne igre bo naključno izžrebanim nagrajencem podaril naslednje nagrade:
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Ljubljana Center na Kotnikovi 25, 1000 Ljubljana
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Ljubljana Šiška na Cesti v Kleče 16, 1000 Ljubljana
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Maribor na Ljubljanski 89, 2000 Maribor
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Koper na Pristaniški 3, 6000 Koper
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Celje na Mariborski 54, 3000 Celje
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Kranj na Jelenčevi 1, 4000 Kranj
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Novo mesto na Novem trgu 10, 8000 Novo mesto
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Nova Gorica na Ulici Gradnikovih brigad 33, 5000 Nova Gorica
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Murska Sobota na Slomškovi 51, 9000 Murska Sobota
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Ptuj na Rajšpovi 15b, 2250 Ptuj
• 3 nagrajenci bodo prejeli 1 predel fotoepilacije po izboru v bruto vrednosti 33€ v Nomasvello centru Slovenj Gradec na Glavnem trgu 26, 2380 Slovenj Gradec.

Nagrajenci bodo lahko nagrado izkoristili ob pravočasni predhodni rezervaciji termina (vsaj 14 dni pred želenim terminom) pri izbranem Nomasvello centru organizatorja, vendar ne kasneje kot 31.01.2019. Termin se dogovori glede na proste kapacitete organizatorja.

Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva. Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade.

Vsem izžrebancem organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Če nagrajenec po objavi rezultatov žrebanja ni dosegljiv ter je s tem organizatorju onemogočeno distribuiranje nagrade, nagrajenec od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:
• pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
• ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VIII. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri dovoli organizatorju nagradne igre, da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo na spletnih straneh nomasvello.si in radio1.si.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni in se strinjajo, da organizator nagradne igre posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z zahtevami vsakokrat veljavne zakonodaje z varstva osebnih podatkov. Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporabljata za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, revij, vabil na dogodke organizatorja in partnerskih podjetij organizatorja ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil oziroma, da posredovane podatke uporabljata za neposredno trženje. Navedene osebne podatke lahko organizator nagradne igre hrani in obdeluje do pisnega preklica privolitve udeleženca. Na podlagi 73. člena ZVOP-1 lahko posameznik kadar koli zahteva popravek ali izbris podatkov, in sicer pisno na naslov: Hermosa d.o.o., Planinska 25, 8290 Sevnica. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z ZVOP-1 in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) kot tudi ostalo veljavno zakonodajo z varstva osebnih podatkov.

IX. Kršitve pravilnika

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

X. Pritožbe

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

XI. Spremembe pravil in pogojev

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.
Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani organizatorja https://nomasvello.si/nagradna-igra-radio-1-2018/.

XII. Privolitev sodelujočih

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo. Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator nagradne igre v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja ter da ga o tem v nadaljnjih 5 dneh ustrezno obvesti (3. odstavek 72. člena ZVOP-1).

Ljubljana, november 2018

 

REZERVIRAJ BREZPLAČNI POSKUSNI TRETMA

Pridružite se več kot 1.000.000 zadovoljnim strankam. Zaupajte številki 1.

Rezervirajte si svoj termin za brezplačni poskusni tretma.
REZERVIRAJ BREZPLAČNI POSKUSNI TRETMA
fotoepilacija

Revolucionarna cena po predelu

Nomasvello je naredil revolucijo na področju IPL laserskih in ostalih svetlobnih storitev z uvedbo enotne uniseks tarife 33€ po predelu. Uživajte v lepotnih tretmajih najvišje kakovosti po najboljših cenah.

Kontraindikacije za lasersko odstranjevanje dlak

Zdravniška podpora in kontraindikacije

Za vašo varnost No+Vello centri razpolagajo s podporo mednarodno priznanih zdravstvenih strokovnjakov. Preverite kontraindikacije.

fotoepilacija

Fotoepilacija

Fotoepilacija je trajno odstranjevanje dlačic z uporabo svetlobe in je primerna tako za ženske kot za moške. Zaradi Sub Zero Intense sistema so tretmaji skoraj neboleči. Sun & Safe tehnologija pa zagotavlja varne in učinkovite rezultate tudi na porjaveli koži brez daljšega izogibanja soncu.